Mirabad Premium Pharm

Название организацииMirabad Premium Pharm
Phone+998998527770
Company AddressTashkent city, Mirabad district, st. Avliye-Ota, house-13
RefpointHospitalniy
Working time08:00 - 21:00