525 тадан 501-525 гача ёзув намойиш этиляпти.

НомиИшлаб чиқарувчиНархиТелефон рақамРайонСотувчи
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
34 000 cўм.712461518Алмазарский районДори Таъминоти №6
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
34 000 cўм.712541856Яккасарайский районОсиё Фарм №1
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
34 000 cўм.909745681Учтепинский районОТИФАТ ФАРМА
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
34 000 cўм.999231644Мирзо-Улугбекский районMUZAYANA FARM (доставка)
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
34 000 cўм.712181686Шайхантахурский районМУЯССАР МЕД
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
34 000 cўм.981113310Чиланзарский районАД арзон аптека
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
34 400 cўм.712161019Чиланзарский районСАХРО ФАРМ
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
35 000 cўм.950103555Чиланзарский районECO ДОРИХОНА
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
35 000 cўм.712150861Сергелийский районАЗИЯ ГРУП ФАРМ
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.917791222Мирзо-Улугбекский районA5 СЕТЬ АПТЕК № 12 ДАРХОН
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.781294575Мирабадский районА5 СЕТЬ АПТЕК №11
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.983084574Учтепинский районАРЗОН АПТЕКА №16
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.712907671Мирабадский районА5 СЕТЬ АПТЕК №16
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.712558324Яккасарайский районГЛОБЕКС МЕД ФАРМ
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.955004575Мирабадский районA5 СЕТЬ АПТЕК №19 (Чайкоф)
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.712340520Мирзо-Улугбекский районА5 СЕТЬ АПТЕК №7
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.712361316Мирзо-Улугбекский районА5 СЕТЬ АПТЕК №6
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.712560287Мирабадский районA5 СЕТЬ АПТЕК №14
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.712171841Чиланзарский районАптека 19
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.712919593Мирабадский районА5 СЕТЬ АПТЕК №10
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.712534575Чиланзарский районА5 СЕТЬ АПТЕК №1
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
36 000 cўм.712420235Шайхантахурский районLife farm
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
37 000 cўм.781225594Чиланзарский районГипофиз Фарм
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
39 800 cўм.946137070Алмазарский районАптека 501
НОЛЬПАЗА таб 20мг №28Нольпаза, 20 мг, таб. №28
KRKA d.d., Novo mesto (Словения)
49 500 cўм.712788778Чиланзарский районTop pharm №1